Контакты

МБОУ СОШ № 1с .Кызыл-Мажалык

Республика Тува, Барун-Хемчикский кожуун, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола 42